Monitorizare video

Atribuţiile Compartimentului  Monitorizare Video sunt următoarele:

– monitorizează permanent zonele suprevegheate pentru cunoaşterea în orice moment şi în timp real a situaţiei operative din zona de responsabilitate, a principalelor puncte sau zone vulnerabile, de risc, asigurate cu camere video și aflate strict pe domeniul public;

– consemnează în registru toate evenimentele recepţionate prin sistemul de monitorizare și asigură transferul de informații, către dispeceratul operațional al Poliției Locale Ramnicu Sarat, pentru luarea măsurilor utile și urgente de aplanare a unor situații apărute în zonele monitorizate video;

– centralizează și stochează informații/date care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate;

– analizează și sintetizează situația operativă, dinaintea producerii, cauzele și condițiile care au favorizat sau au generat comiterea încălcărilor legii, pe tipuri de fapte, zone, străzi, timp, etc.

– supraveghează cu tehnica aflată la dispoziție, încălcarea normelor de salubritate și protecția mediului (depozitare deșeuri, gunoi menajer neridicat,etc.), situații cu potențial de risc la adresa siguranței cetățenilor și a bunurilor din proprietatea publică, acte de comerț neautorizat pe domeniul public, prezența unor persoane sau grupuri din categorii sociale defavorizate ( fără adăpost sau mijloace materiale) implicate în acte de cerșetorie, vagabondaj și alte încălcări ale prevederilor legale în vigoare;

– informează în timp real şi util şeful superior ierarhic, asupra condiţiilor specifice locului de desfăşurare a unor evenimente ce ar putea pune în pericol ordinea, siguranţa, viaţa sau integritatea fizică a cetăţenilor sau bunurilor acestora (incendii, explozii, catastrofe, accidente,etc.);

– urmăreşte procesul de înregistare a imaginilor surprinse şi raportează neregulile constatate; – cunoaște în ansamblu modul de operare al echipamentelor din dotarea sistemului de monitorizare video și respectă normele tehnice de utilizare a aparaturii;

– anunţă persoanele autorizate să se ocupe de întreţinerea şi depanarea echipamentului în cazul apariției defecţiunilor apărute (imagini distorsionate pe monitoare, dispariţia imaginilor, întreruperea alimentării cu energie electrică, etc.) şi informează şeful superior ierarhic despre apariţia acestor defecţiuni;

– stochează pe suport optic/magnetic imaginile surprinse de camerele video cu ocazia unor evenimente deosebite (accidente rutiere, infracţiuni flagrante, alte încălcări ale prevederilor legale);

– eliberează cu aprobarea prealabilă a directorului executiv, înregistrări ale evenimentelor deosebite surprinse şi stocate pe suport optic/magnetic la cererea instanţelor de judecată, organelor de urmărire penală, Brigăzii de Poliţie Rutieră şi altor instituţii abilitate;