DESPRE NOI

Poliția Locală Râmnicu Sărat

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat a înființat, începând cu data de 01.02.2011 Poliția Locală, instituție publică de interes local cu personalitate juridică prin reorganizarea Poliției comunitare, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat.

Sediul Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Sărat este în Râmnicu Sărat, Strada Victoriei Nr. 95-107.

Personalul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat se compune din functionari publici si personal contractual.
Functionarul public din din cadrul Politiei Locale isi desfasoara activitatea profesionala in interesul comunitatii locale, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, actioneaza in sprijinul institutiilor statului si executa orice alte activitati date in competenta, exclusiv pe baza si in executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.
Functionarul public din din cadrul Politiei Locale este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, juramantul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne si sa indeplineasca dispozitiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.

In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin Politiei Locale, personalul de conducere, participa la asigurarea climatului de ordine si liniste publica, a sigurantei persoanelor, integritatii corporale, vietii sau bunurilor cetatenilor ori ale domeniului public, urmaresc respectarea regulilor de comert stradal si a curateniei localitatilor,respectarea reguluior de circulatie, conform competentelor stabilite prin Legi, Hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale Primarului.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Politia Locala a Municipiului Ramnicu Sarat colaboreaza cu Politia Romana, Jandarmeria, conform planului de actiune pentru siguranta publica, aprobat de Primarul Municipiului Ramnicu Sarat. Prin acest plan va fi realizata delimitarea stricta a competentelor si a zonelor de actiune intre cele 3 institutii.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Politia Locala colaboreaza cu urmatoarele institutii:
- Politia Municipiului Ramnicu Sarat
- Inspectoratul Judetean de Jandarmi
- Grupul de Pompieri “Neron Lupascu” al Judetului Buzau
- Unitatile de Protectie Civila
- Directia Generala a Finantelor Publice Buzau
- Directia de sanatate Publica Buzau
- Directia Sanitar Veterinara Buzau - Garda Financiara Buzau
- Garda de Mediu Buzau
- Agentia pentru Protectia Mediului
- Oficiul pentru Protectia Consumatorului
- Inspectoratul de Stat in Constructii Buzau
- Operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice

Toti politistii locali au urmatoarele atributii:
a) asigură ordinea şi liniştea publică;
b) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii;
c) participive organizate la nivel local;
d) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate;
e) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă, şi alte autorităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
f) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.

De asemenea, cand situatia impune, echipajul respectiv se poate deplasa pentru aplanarea unor stari conflictuale deosebite, cum ar fi :
- scandaluri manifestate cu acte de violenta ce pot pune in pericol integritatea persoanelor si a bunurilor;
- comiterea unor infractiuni, atunci cand situatia la fata locului poate degenera;
- intervine la solicitarea agentilor din cadrul Politiei Municipale atunci cand acestia sunt depasiti numeric si nu isi pot executa atributiile de serviciu;