Dispecerat monitorizare și intervenție

Atribuţiile Compartimentului  Dispecerat  sunt următoarele:

– cunosc permanent situația cu efectivele de polițiști locali aflaţi în misiune sau în obiective, și a mijloacelor tehnice angajate în diferite acţiuni şi raportează de îndată pe cale ierarhică, orice modificare intervenită în structura operativă de la începutul turei (numărul şi repartizarea în teritoriu a patrulelor);

–  cunosc permanent misiunile pe care le au de îndeplinit patrula aflată în serviciu;

–  primesc rapoarte de îndeplinire a misiunilor şi alertează echipajul de intervenţie operativă pentru sprijinirea patrulelor aflate în dificultate;

–  menţine legătura permanentă cu patrulele aflate în misiune cărora le transmite dispoziţii primite pentru acestea de la conducerea Poliţiei locale;

 –  urmăresc executarea dispoziţiilor transmise patrulelor sau echipei de intervenţie şi raportează executarea acestora;

–  înregistrează şi raportează şefului Poliției locale evenimentele deosebite transmise de cetăţeni sau luate la cunoştinţă prin orice alt mod şi ia primele măsuri de intervenţie în cazuri urgente;

–  acţionează în vederea aplicării măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii de acest gen;

–  asigură menţinerea legăturii permanente cu serviciile operative aflate pe teren;

–  primesc, înregistrează în registrul special reclamațiile și sesizările telefonice pe care le transmite spre soluționare compartimentelor operative. Urmăresc modul de intervenție şi măsurile luate precum și modul de îndeplinire a acestora şi durata intervenţiei;

 –  personalul autorizat din cadrul Dispeceratului accesează, în condițiile legii, bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, consemnând totodată în registrul special verificările efectuate;

 –  înregistrează în baza de date, a Poliției locale, procesele verbale de sancționare contravențională aplicate de personalul Poliției locale;

  –  mențin ordinea în incinta sediului Poliției locale și urmăresc ca persoanele care au primit permisiunea de acces, să se deplaseze în locul pentru care au primit permisiunea, consemnând acest lucru în registrul special;

–  distribuie armamentul și muniția aferentă, precum și stațiile radio – emisie, GPS – urile și celelalte dotări întregului personal care au acest drept;

– asigură supravegherea permanentă, a camerelor video din perimetrul instalat și informează imediat factorii în drept pentru gestionarea evenimentelor apărute;

–  asigură primirea rapoartelor de la personalul care acționează în teren și informează de conducerea instituției toate evenimentele;

 – întocmesc zilnic nota cu principalele activități desfășurate de serviciile operative și o prezintă Șefului poliției locale

– să cunoască în detaliu modul de operare al echipamentelor din dotarea dispeceratului;
– foloseşte echipamentele radio în mod corespunzător şi intervine pentru respectarea regulilor de către toţi participanţii la traficul radio;
– exploatează corect echipamentele din dotare, numai sub parola proprie, fără să introducă alte programe sau să modifice structura datelor existente;
– nu permite accesul în incinta dispeceratului a altor persoane  cu excepţia celor abilitate de conducerea institutiei.