Acasă Noutăți COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 25.03.2021 – 07.04.2021

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 25.03.2021 – 07.04.2021

459
0

Poliţia Locală Rm.Sărat işi desfasoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilitătii, proximitătii si proporţionalitătii, deschiderii si transparenţei, eficienţei si eficacitătii, răspunderii si responsabilităţii, impartialităţii si nediscriminării, in scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii:  ordinea si linistea publica şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice,  disciplina in constructii si afisajul stradal, protectia mediului,  activitatea comercială,  evidenţa persoanelor şi în alte domenii stabilite prin lege.

Poliţia Locală işi desfasoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza si in executarea legii, precum si a actelor autoritatii deliberative si ale celei executive ale administratiei publice locale şi in conformitate cu reglementarile specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale si locale.

În îndeplinirea  atribuţiilor legale stabilite prin Legea 155/2010- legea poliţiei locale si H.G.1332/2010 – Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, în perioada 25.03.2021 – 07.04.2021 lucrătorii Poliţiei Locale Rm.Sărat au acționat cu prioritate și au desfășurat activități specifice pentru impunerea normelor legale în domeniul protecției mediului, în special cu privire la existența contractelor cu operatorul de salubritate autorizat pe raza municipiului Rm.Sărat, precum și pentru prevenirea, depistarea și sancționarea persoanelor care depozitează necontrolat orice tip de reziduri sau deșeuri menajere sau de orice altă natură.

Astfel,  în acest sens, în urma verificărilor efectuate au fost întocmite un număr de 252 de procese verbale cu avertisment persoanelor care nu dețin contract valabil cu operatorul de salubritate și s-a stabilit și măsura complementară de încheiere a unui astfel de contract, în termen de cel mult 10 zile, așa cum în mod expres prevede H.C.L. 59/2015, modificată și completată prin H.C.L. 189/2018.  Persoanele care nu vor respecta aceste măsuri dispuse, li se vor  vor aplica prevederile H.C.L. 195/2015, în sensul că vor  fi impozitate prin stabilirea unei taxe speciale de salubritate,  a cărei valoare finaciară este dublă față de tariful existent pentru fiecare persoană în parte.  Tot cu această ocazie, în urma verificărilor efectuate au fost identificate un număr de 492 imobile care nu sunt locuite.  În situațiile în care aceste imobile sunt în stare necorespunzătoare de întreținere sau salubrizare, proprietarii sau deținătorii legali vor fi somați in perioada imediat următoare să ia măsurile care se impun, pentru a nu risca sancțiune contravențională si pentru a nu plăti cheltuielile generate de această activitate pe care le execută municipalitatea prin serviciile specializate.

În acest context al respectării normelor legale în domeniul protecției mediului vă adresăm următoarele recomandări:

 • să dețineți un contract valabil cu operatorul de salubritate autorizat pe raza municipiului Rm.Sărat;
 • să nu depozitați deșeurile/rezidurile menajere sau de orice altă natură în alte locuri decât cele autorizate;
 • să nu încredințați în vederea transportării/depozitării, deșeurile/rezidurile menajere  sau de orice altă natură către operatori de transport neautorizați (căruțasi, persoane fizice/juridice deținători de vehicule neautorizați);
 • să colectați în mod selectiv deșeurile ;
 • să folosiți în mod corect pubelele de gunoi amplasate în condominii;

Pe acesată cale vă informăm că in luna martie 2021 s-a semnat un Protocol de colaborare intre Primăria municipiului Rm.Sărat , Poliția Locală Rm.Sărat și Garda de Mediu Buzău în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. 1061/2008 în sensul că persoanele care sunt depistate că nu respectă normele legale în domeniul protecției mediului, si transportă /depozitează în mod necontrolat deșeuri/reziduri menajere  sau de orice altă natură, vor fi sancționate contravențional, iar vehiculul cu care sunt transportate aceste  reziduri va fi ridicat în vederea confiscării.

In perioada analizată, 25.03.2021-07.04.2021 lucrătorii Poliției Locale Rm.Sărat au continuat să desfășoare activități specifice în contextul actual al situației epidimiologice, pentru impunerea normelor legale în scopul prevenirii și răspândirii virusului SARS COV-2. Astefel în acest sens au fost efectuate verificări zilnice la persoanele care a  impusă măsura izolării/carantinării la domiciliu, fiind verificate un număr de 1119 persoane cu domiciliul în 744 de locații pe raza municipiului Rm.Sărat.

Tot în această perioadă, în acest context, pentru aplicarea conformă a normelor legale incidente (Legea 55/2020) au fost constatate și aplicate un număr de 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de 16.750 lei. (ex: nerespectarea măsurii de izolare/carantinare, nepurtarea măștii de protecție în spațiile publice, deplasare fără motiv întemeiat în intervalul orar 22.00-05.00, organizarea unor evenimente private cu încălcarea prevederilor legale, etc.).

În acest context al respectării normelor legale în scopul prevenirii și răspândirii virusului SARS COV-2 vă adresăm următoarele recomandări:

 • să purtați în mod corespunzător masca de protecție în toate spațiile publice deschise si închise, precum și in mijloacele de transport public de persoane;
 • să păstrați regulile de distanțare socială;
 • să nu vă deplasați în grupuri mai mari de 6 persoane;
 • să aveți asupra dumneavoastră declarația pe propria răspundere sau adeverința de la angajator dacă vă deplasați in spațiul public în intervalul orar 22.00-05.00, și doar pentru motive justificate si temeinice;
 • să respectați măsurile de izolare/carantinare dacă vă aflați în asemenea situație ;
 • să nu organizați evenimente cu caracter privat decât cu repectarea normelor legale în vigoare.

Vă recomandăm să apelaţi  în timp util și în mod pertinent Dispeceratul Poliției Locale a Municipiului Rm. Sărat la nr.de telefon 0238/560101, pentru încălcari ale normelor legale pe care le avem în competenţă de constatare şi sancţionare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here